UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

15/04/2021
Nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe NCT (người từ đủ 60 tuổi trở lên) bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, ngày 15/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
 

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng và 100% Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức buồng khám bệnh riêng cho NCT tại khoa khám bệnh, bố trí giường nội trú cho NCT và duy trì đến năm 2030; NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 80% năm 2025 đến năm 2030 là 95%; Số NCT được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 95% năm 2025,100% năm 2030; 100% NCT khi bị bệnh được khám và điều trị vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; NCT cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế được khám và điều trị tại nơi ở đạt 70% năm 2025; 100% năm 2030; 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030...

Thời gian thực hiện: 02 giai đoạn (Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến 2030).

Phạm vi thực hiện: Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung tại các huyện, thành phố và địa bàn có tỷ lệ NCT cao hơn bình quân chung của cả tỉnh; vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Đối tượng thụ hưởng: NCT, gia đình có NCT, người thân trực tiếp chăm sóc NCT; người quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe NCT; ưu tiên người có công với cách mạng, NCT tại hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đối tượng tác động: người dân trong toàn tỉnh; cấp ủy Đảng, chính quyền và ban ngành đoàn thể; cán bộ y tế, dân số; tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ yếu là: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe NCT; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe NCT; (2) Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho NCT; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho NCT; (3) Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe NCT; (4) Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe NCT; (5) Bảo đảm nguồn lực thực hiện./.

Quỳnh Nguyễn

Số lượt xem: 5

Các tin khác