Tổng kết Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các xã vùng biên giới, hải đảo

07/09/2017
Ngày 29/11, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án. Quá trình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng; UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới và các đơn vị lực lượng vũ trang.
 

Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh đã chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kịp thời công tác triển khai thực hiện ở địa phương cơ sở, sự phối hợp của các cấp, các ngành chức năng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới được triển khai nghiêm túc, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả thiết thực, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng cơ sở chính trị các xã trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum vững mạnh.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức thượng tôn, chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới; hạn chế đáng kể các vụ việc vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016” tỉnh tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Số lượt xem: 35

Các tin khác