Quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

07/07/2018
Chiều 5/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và các nghị định, văn bản liên quan; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Phòng, chống khủng bố - Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống khủng bố và các nghị định liên quan; công tác phòng, chống khủng bố ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề cần chú ý...
 

Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo tổng quan về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quán triệt các văn bản triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận: Báo cáo tiến độ khảo sát, lắp đặt hạ tầng cơ sở dữ liệu của Chi nhánh Viettel Kon Tum; Báo cáo phối hợp triển khai cấp Số định danh cá nhân của Sở Tư pháp và Báo cáo về dữ liệu chuyên ngành cần kết nối, chia sẻ của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh: Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác phòng, chống khủng bố và triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đáp ứng tình hình và yêu cầu công tác đề ra; đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung, tích cực thảo luận, trao đổi để hội nghị đạt kết quả. Đồng thời, sau hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành cần bám sát kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh trong triển khai Luật Phòng, chống khủng bố và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tổ chức sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; huy động toàn dân tham gia công tác phòng, chống khủng bố; xác định công tác thu thập thông tin