Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên

19/10/2020
​Ngày 15/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1133 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho mỗi người dân vùng biên giới. Cho đến nay, cán bộ và nhân dân ở vùng biên đã tiếp cận được những kiến thức về pháp luật… Để chuẩn bị triển khai Đề án trong giai đoạn này, ngay khi kết thúc giai đoạn 1 (2013-2016), ngay từ đầu năm 2017, Ban chỉ đạo Đề án đã biên soạn và phát hành 8 đề cương, 15 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật bao gồm các luật, nghị định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trên khu vực biên giới. Các đề cương, tờ gấp này được rút ngắn, gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, hình thức trình bày phong phú, dễ bắt mắt để mọi người dân có thể tiếp cận những kiến thức pháp luật một cách dễ dàng, phù hợp với điều kiện và trình độ dân trí của người dân.
 

Ngoài việc biên soạn tài liệu, Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo, hướng dẫn các đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 10/13 xã biên giới tiếp tục duy trì hoạt động 10 “Câu lạc bộ tư vấn pháp luật” với 57 thành viên được thành lập ngay từ giai đoạn 1, để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Số lượt xem: 3

Các tin khác