Default news teaser image

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/01/2021

Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnhKon Tum.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ...

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021

20/10/2020

Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”. Đề án nhằm tăng cường ứng...

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên

19/10/2020

​Ngày 15/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1133 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho mỗi người dân vùng...

Kon Tum đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Kon Tum đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

17/02/2020

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 298/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Nội dung phổ biến giáo...

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng...

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

26/04/2019

Trong 04 ngày (từ 23 đến 26-4), Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei và xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi. ...

Quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và triển khai xây d...

Quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

07/07/2018

Chiều 5/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và các nghị định, văn bản liên quan; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân...

Tổng kết Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các xã vù...

Tổng kết Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho các xã vùng biên giới, hải đảo

07/09/2017

Ngày 29/11, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án. Quá trình...