HOẠT ĐỘNG PBGDPL Ở TỈNH

Default news teaser image

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/01/2021

Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnhKon Tum.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ...

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021

20/10/2020

Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”. Đề án nhằm tăng cường ứng...

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên

19/10/2020

​Ngày 15/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1133 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho mỗi người dân vùng...

HOẠT ĐỘNG PBGDPL Ở CƠ SỞ

Kon Plông: Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phối hợp giải quyết ...

Kon Plông: Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

07/10/2019

Huyện Kon Plông có 9 xã với 89 thôn, 117 làng, là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước. Thời gian qua, công tác phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân được Hội Nông dân huyện quan tâm thực hiện. Hội Nông...

Kon Plông: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Kon Plông: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

07/09/2019

​Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Kon Plông được Phòng Tư pháp phối hợp với UBND các xã, các ngành chức năng liên quan trong huyện tổ...

Default news teaser image

Tổng kết đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei

28/10/2016

Ngày 21/10/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016" khu vực biên giới...