Tình huống pháp luật về quyền lợi con cái

13/05/2020
Tình huống: Năm 2006, anh D bỏ chị A khi chị vừa sinh con được 1 tháng. Chị cho cháu mang họ mẹ và trong giấy khai sinh của cháu không có tên cha. Gần đây anh D có nguyện vong xin nhận con và muốn chuyển họ của con cùng họ với anh (lúc này con chị A đã 10 tuổi). Vì quyền lợi của con, chị muốn biết con chị có quyền được thay đổi họ không?
 

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi họ như sau:

“Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại…”

Như vậy, theo quy định trên, chị A và anh D có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi họ cho con từ họ của mẹ đẻ sang họ của cha đẻ. Tuy nhiên, vì con của chị A và chồng đã 10 tuổi nên việc thay đổi họ phải có sự đồng ý của con anh chị (theo quy định tại Khoản 2 Điều 27).
Số lượt xem: 0

Các tin khác