Tình huống pháp luật 3

13/05/2020
Tình huống: Bố mẹ mất sớm nên để lại cho C căn nhà 3 tầng. Đã nhiều năm nay C nghiện ma túy, do không có tiền để hút chích nên tài sản trong gia đình lần lượt bị C mang đi bán, nay C lại đe dọa bán cả căn nhà của gia đình. Hỏi trong trường hợp này C có bị coi là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự để không thể bán tài sản của gia đình không?
 

Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau:

“Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố ngưi này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

Cũng theo quy định tại Điều luật, việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

Như vậy, trong trường hợp này, do C nghiện ma túy nên gia đình (vợ, con C) cần yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố C bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Trên cơ sở đó, C sẽ không thể tự mình thực hiện việc mua bán căn nhà là tài sản có giá trị của gia đình.
Số lượt xem: 0

Các tin khác