Kon Tum thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

16/07/2013
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp và Đoàn thanh niên tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã phối hợp Đoàn Thanh niên tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.
 
Nội dung phối hợp tập trung vào xây dựng thí điểm các đội thanh niên nòng cốt tuyên truyền pháp luật; Tổ chức các buổi nói chuyện, diễn đàn trong thanh thiếu niên; Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, tháng hành động của Đoàn; Định kỳ tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu niên với hình thức thi viết, sân khấu hóa….
Kế hoạch phối hợp đề ra yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phải thiết thực, không phô trương hình thức và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức và hàng năm phấn đấu đạt kết quả: 85% thanh thiếu niên sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được phổ biến chính sách pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền và nghĩa vụ, công việc; 100% thanh thiếu niên trong trường học, thanh niên lao động trong các doanh nghiệp, thanh niên lao động ở nước ngoài được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ lao động, đời sống, công việc, học tập, pháp luật; 100% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được phổ biến chính sách pháp luật nhằm hạn chế tái vi phạm; 100% đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật  và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Số lượt xem: 1

Các tin khác