10 trường hợp chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại

29/09/2020
Ngày 28/8/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
 

Theo đó, quy định 10 trường hợp chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại như sau:

- Tự chấm dứt tập sự;

- Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân;

- Không còn thường trú tại Việt Nam;

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 05/2020/TT-BTP mà không tiếp tục tập sự;

- Bị chấm dứt tập sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Thông tư số 05/2020/TT-BTP;

- Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 08/2020/NĐ-CP mà vẫn tập sự.

Thông tư số 05/2020/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2020./.

Số lượt xem: 2

Các tin khác