10 trường hợp chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại

10 trường hợp chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại

29/09/2020

Ngày 28/8/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Vì sao người dân ngại tố cáo tham nhũng

Vì sao người dân ngại tố cáo tham nhũng

29/09/2020

Lâu nay, các vụ việc tham nhũng được phát hiện đa số là do báo chí, nguồn tin tố giác của người dân, sau đó cơ quan chức năng mới vào cuộc xử lý. 

UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm ph...

UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu

29/09/2020

Ngày 24/4/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-CT về việc việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 10/1991 đến hết ngày...

Quy định trách nhiệm của Tòa án; hòa giải viên trong dự thảo Luật H...

Quy định trách nhiệm của Tòa án; hòa giải viên trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

17/02/2020

Hòa giải là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội; hòa giải thành công sẽ giúp cho việc giải quyết các tranh chấp trong đời sống xã hội một cách bền vững...

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum

04/07/2016

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở tại tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biến tích cực; việc hình thành, củng cố các tổ hòa giải ở các thôn, tổ dân phố đã đi vào nề...

Năm 2014 tỉnh Kon Tum tập trung phổ biến Hiến pháp và các văn bản p...

Năm 2014 tỉnh Kon Tum tập trung phổ biến Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành

10/01/2014

Năm 2014 là năm triển cả nước triển khai nhiều văn bản bản pháp luật quan trọng vừa được Quốc hội thông qua, đặc biệt là Luật phổ biến giáo dục, pháp luật, do đó, việc tổ chức phổ biến, đưa pháp luật vào cuộc sống là nhiệm vụ của toàn hệ...

Kon Tum triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Kon Tum triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

15/11/2013

Triển khai thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BTP ngày 07/2/2013 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, năm qua tỉnh Kon Tum đã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức...

Default news teaser image

Kon Tum thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

16/07/2013

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp và Đoàn thanh niên tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, lối sống lành...