Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

15/10/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020). Theo Nghị định này, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP: Chính sách phát triển giáo dục mầm non

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP: Chính sách phát triển giáo dục mầm non

08/10/2020

Ngày 08/9, Chính phủ đã ban hành Nghị số 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non. Nghị định này quy định chi tiết quy định một số điều của Luật Giáo dục, cụ thể tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 về chính sách phát...

Một số quy định mới về thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Một số quy định mới về thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

21/04/2020

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020, thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt...

Hướng dẫn một số quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất...

Hướng dẫn một số quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/04/2020

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh bất động sản; đồng thời để các hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định, ngày 09/4/2020, Sở Xây dựng tỉnh...

Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia...

Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

14/02/2020

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Theo Chỉ thị, những năm gần đây, công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được những kết quả nhất định: nhận thức của cộng...