Chú trọng phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn tập trung đông dân cư

29/09/2020
Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3665/UBND-KGVX về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 và Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương:
- Cần nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt là việc quản lý chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các trường hợp nhập cảnh, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Rút kinh nghiệm không để xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú. Đối với các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, yêu cầu hạn chế tham gia lễ hội và không sử dụng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường.
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, đặc biệt là tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp.
- Chú trọng phòng, chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly...; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người cao tuối, người có bệnh lý nền.
- Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tồ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
- Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có phương án cụ thể và thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý.
- Trường họp xuất hiện dịch bệnh, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng./.
Số lượt xem: 0

Các tin khác