Quyết định: Quyết định Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum

Số hiệu:
1649/QĐ-HĐPH
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
HĐ Phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
Người ký:
Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
13/5/2020
Tải về:
Tình trạng:
Đã biết
Nội dung văn bản: Đính kèm:
- Phụ lục 1;
- Phụ lục 2;